Podcasts

BLKD reading Pete Lacaba?  Yes please! Filipino authors have created countless beautiful, moving works of literature, but these have always faced challenges in distribution. Could podcasting be the key? “Maraming magagandang akda ang mga Pilipinong makata. Iyon nga lang, masasabing limitado ang access ng publiko para mabasa o...